Атмосферните условия и други специфични явления като соленост и почистването на пътищата с химикали, всекидневно влияят неблагоприятно върху стоманените и стоманобетонните конструкции.

Най-добрият и ефикасен начин за отстраняване на ръжда, стара боя и замърсявания преди полагането на нови антикорозионни покрития, при стоманените конструкции е пясокоструенето. Тук най-голямото преимущество е, че самият процес е екологично чист и при него не се използват вредни химикали.

Слабо място при стоманобетонните конструкции е, че бетонът не е водопропусклив материал. Когато стоманобетонната конструкция е подложена на овлажняване, влагата прониква в порите на бетона и достига до самата армировка.
Този процес на корозия известно време „работи“ само в дълбочина, без видими следи по повърхността, но когато ръждата силно напредне, разширява обема си и рано или късно предизвиква напукване или разрушаване на бетона.

За отстраняване на този проблем е необходимо всички разрушени и слаби места на бетона да се премахнат до здрава основа.
Корозиралата армировка трябва да се открие и почисти напълно чрез пясъкоструене. След, което се нанасят антикорозионни покрития и се възстановява повърхността на конструкциите с торкрет бетон. При необходимост, ако има много увредена армировка (загуба на носимоспособност) предприема укрепване с въглеродни нишки – карбон.

Ако имате нужда от пясъкоструене на стоманени и стоманобетонни конструкции, потърсете експертното мнение и се доверете на дългогодишния опит на Фирма Пробласт. Ние ще се погрижим за всичко!

Имате нужда от пясъкоструене?

Ако имате нужда от пясъкоструене на стоманени и стоманобетонни конструкции, потърсете експертното мнение и се доверете на дългогодишния опит на Фирма Пробласт. Ние ще се погрижим за всичко!